STOWARZYSZENIE
KULTURALNO - TURYSTYCZNE
„SEKSTANT”

Zawiadomienie

Dnia 22 Listopada (wtorek)
- godz. 16.00 I- termin
- godz. 16.15 II- termin

w sali budynku portierni Ec. Siekierki odbędzie się zebranie Sprawozdawczo Wyborcze.

Porządek zebrania:

w imieniu Zarządu
Marek Wardziak


Główna strona