Na skutek niedotrzymania umów przez firmy czarterujące jachty jesteśmy zmuszeni do zmiany programu imprezy. Poniżej aktualny program.

STOWARZYSZENIE
KULTURALNO - TURYSTYCZNE
„SEKSTANT”

Program
Rozpoczęcia Sezonu Żeglarskiego 2019r.

Impreza odbędzie się w dniach 23 - 26 maja na akwenie WJM.

W programie:

23 maja, czwartek.
Godz. 14.00 - Wyjazd z Warszawy.
20.00 - Przyjazd do Węgorzewa, Marina „KEJA” - Czarter, zaokrętowanie.
22.00 - Spotkanie dla wytrwałych w tawernie lub ognisko.
24 maja, piątek.
Godz. 8.00 - Śniadanie (we własnym zakresie).
8.30 - Odprawa sterników. Uroczyste otwarcie sezonu.
9.30 - Pływanie rekreacyjne - jez Mamry, Dargin, Kisajno.
18.00 - Port Neptun - Ognisko lub tawerna do białego rana.
25 maja, sobota.
Godz. 8.00 - Śniadanie (we własnym zakresie).
8.30 - Odprawa sterników.
9.30 - Przygotowanie do regat.
10.00 - Wypłynięcie na start regat jez. Kisajno, regaty wg omówionej trasy.
Trasa regat:
Pierwsza boja jez. Kisajno za kanałem Łuczańskim. Opływamy
wyspy przesmykiem, którego brzeg wschodni stanowią wyspy
Duży Ostrów i Sosnowy Ostrów prawą burtą z lewej
Piękną Górę, Gucki Róg, Zimny Kąt i zakończenie regat
po minięciu lewą burtą Niskiego Rogu .
18.00 - Marina Kietlice. Spotkanie szantowe w tawernie,
podsumowanie regat, wręczenie pucharów zwycięzcom.
Zabawa do białego rana.
26 maja, niedziela.
Godz. 8.00 - Śniadanie (we własnym zakresie).
8.30 - Pływanie rekreacyjne przepłynięcie do Węgorzewa.
12.00 - Zdawanie sprzętu.
14.00 - Wyjazd do Warszawy
Planowany przyjazd do Warszawy ok 21.00.

Odpłatność 420 zł od uczestnika.

Zgłoszenia przyjmują:

 Dorota Kowalczyk - email: sekstant.zagle@gmail.com, kom. 606 837 280
 Andrzej Motyliński - kom. 509 068 343
 Marek Wardziak - kom. 508 019 723

Zapisy przyjmowane będą do 15.04.br. Ilość miejsc ograniczona.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem „Rozpoczęcie Sezonu Żeglarskiego 2019”:

Nr. Konta 18 1050 1025 1000 0090 3014 7350 ING Bank Śląski

Komandor SKT „SEKSTANT”


Główna strona