Warszawa dn. 16 kwietnia 2013 roku

STOWARZYSZENIE
KULTURALNO - TURYSTYCZNE
„SEKSTANT”

Zaproszenie

SK-T „Sekstant” serdecznie zaprasza do udziału w imprezie
Rozpoczęcia Sezonu Żeglarskiego
w terminie 23-26 maja 2013 roku na akwenie

Wielkich Jezior Mazurskich

W programie:Komandor Sekcji Żeglarskiej


Główna strona